Jak budeme zacházet s vašimi osobními údaji

Děkujeme za Váš zájem o vzdělávací program Cybersec. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Vaše data využíváme pouze za účelem zpřístupnění vzdělávacího programu.

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

Poskytovatelem e-learningu Cybersec jsou společnosti:

 • AITOM Digital s.r.o., IČ: 24171816, se sdílem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4
 • IDC-softwarehouse s.r.o., IČ: 26204576,se sídlem Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7

S dotazy ohledně e-learningu Cybersec se obracejte na radbych@cybersec.cz nebo na telefon +420 234 122 410

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • jméno firmy, pro kterou pracujete

Účel doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o licenci, případně za účelem zprostředkování DEMO verze programu CyberSec. Údaj zpracováváme po nezbytně nutnou dobu, zpravidla podle trvání licence.

Zpracovatelé

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Využíváme i zpracovatele mimo evropskou unii, konkrétně využíváme software u USA. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

 • Poskytovatel hostingu VSHosting s.r.o.
 • Poskytovatel softwaru MailChimp, The Rocket Science LTD.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou. Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Na základě nařízení GDPR máte tato práva

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.